Vad Är Och Gör Dll, Bin Och Dmg Filer?

Tryck på ‚OK’ för att acceptera det angivna namnet och skapa funktionen. Ändra inte namnet, standarden är konsekvent och bra. Observera att den sista typen av projekt, Dialog based, inte har något dokument över huvud taget. Vad det får för … Kontynuuj